Ερευνητικά προγράμματα

 • Ψηφιακή αναστήλωση-αναπαράσταση του οικοδομικού συγκροτήματος των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων (1857-1922) Επιβατών [Σελίμπασα] Θράκης
  Μαριάνθη Παλάζη, υποψήφια διδάκτωρ ΘΕΜΚΕ
  Serbay Kocoglou, ερευνητής στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης
  Εποπτεία: Κατερίνα Δαλακούρα
  Το ψηφιακά αναστηλωμένο οικοδομικό συγκρότημα των Αρχιγενείων παρουσιάζεται με σχετικό video το οποίο «περιηγεί» τον επισκέπτη στο καθένα από τα οικοδομήματα του συγκροτήματος. Η παρουσίαση υποστηρίζεται από αναλυτικό τρίγλωσσο υπόμνημα (στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα), στο οποίο παρατίθενται και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (αρχείο pdf). Η όλη παρουσίαση ολοκληρώνεται με την αναπαράσταση της συνολικής εικόνας του συγκροτήματος, με σύντομο υπομνηματισμό (αρχείο jpg).
  http://www.fks.uoc.gr/_/pw/research/palazi_kocoglu_dalakoura/
 • Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα “Women Writers in History - Toward a New Understanding of European Literary Culture”. (Οκτώβριος 2010-Σεπτέμβριος 2013). Χρηματοδότηση: European Cooperation in Science and Technology [COST]. ISCH Action IS0901. Διαχειριστής του προγράμματος: Huygens Institute, Royal Academy of Arts and Sciences, Ολλανδία. Εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας: Κατερίνα Δαλακούρα, μέλος της Management Committee. Στόχος του προγράμματος υπήρξε η καταγραφή της γυναικείας συγγραφικής παραγωγής  στην Ευρώπη  έως το 1900 και η δημιουργία μιας λειτουργικής, για ερευνητικούς σκοπούς, βάσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερης πρόσβασης
  www.womenwriters.nl  http://neww.huygens.knaw.nl/
 • Infants’ pride- and shyness- expressions in dyadic and triadic interactions: parenting and social regulation of self-conscious emotions:
  Σύνταξη διατριβής από την Α. Μίσκου, με χρηματοδότηση Ερευνητικού Προγράμματος από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης
  Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλική Τσούρτου
 • Hegel's Critique of Empiricism and Idealism as Forms of Dualism.
  Ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή διεθνούς ερευνητικής ομάδας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Humboldt Βερολίνου).
  Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Βενιέρη