Εκπαιδευτικές εκδρομές

  • Εκπαιδευτική εκδρομή στη Σικελία, Μάρτιος 2013. Στην εκδρομή συμμετείχε διδακτικό προσωπικό και από τα τρία τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους συνδέθηκε με το περιεχόμενο μαθημάτων του Τομέα Φιλοσοφίας.