Έρευνα

Αναφέρονται ενδεικτικά τίτλοι βιβλίων, τρέχοντα προγράμματα και άλλες δράσεις που συνδέονται με την πιο πρόσφατη και την τρέχουσα έρευνα του διδακτικού προσωπικού καθώς και υποψήφιων διδακτόρων  (πλήρη στοιχεία για παλαιότερα έργα υπάρχουν στα βιογραφικά σημειώματα του διδακτικού προσωπικού)
Δεν περιλαμβάνεται η διοργάνωση συνεδρίων που πραγματοποιούνται στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης (για σχετικές πληροφορίες βλ. το αρχείο εκδηλώσεων)