ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΩΡΟΛΟΓΙΟ (Χειμερινό Εξάμηνο) 2019-20

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α11 Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Τ. Κακλαμάνη,    Αρ. Τσαντηρόπουλος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:30 - 20:30 2 A' Εξάμηνο
Methodology of Social Sciences
Β34 Φεμινισμοί, Εθνικισμοί & Πολιτική στα Βαλκάνια Κ. Δαλακούρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:30 - 17:30 2
 
Γ21 Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων σε Περιβάλλοντα Ένδειας Β. Τσούρτου, Δεσπ.  Σταματοπούλου ΠΕΜΠΤΗ 14:30 - 17:30 6
 
Α33 Επιστημολογία - Κατασκευή Επιστημονικού Αντικειμένου Τ. Κακλαμάνη,  Τηλ. Ιατρίδης ΤΕΤΑΡΤΗ 14:30 - 17:30 4 Γ' Εξάμηνο
Constructing a Scientific Object
Β34  Φεμινισμοί, Εθνικισμοί & Πολιτική στα Βαλκάνια Κ.Δαλακούρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:30 - 17:30 2
 
Γ21 Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων σε Περιβάλλοντα Ένδειας Β.Τσούρτου, Δεσπ. Σταματοπούλου ΠΕΜΠΤΗ 14:30 - 17:30 6
 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Χειμερινό Εξάμηνο)

Α11 Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες Κακλαμάνη, Τσαντηρόπουλος, Σταματοπούλου
Research methodology in social sciences
Β12 Συναισθήματα, ταυτότητες και κοινωνικο-πολιτισμικοί προσανατολισμοί Σταματοπούλου, Ιατρίδης
Emotions, culture and the self
ΚΠ01 Θεωρίες Πολιτισμού Γ. Νικολακάκης
Culture Theories
Γ14  Εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί και δημογραφία της εκπαίδευσης Γεωργούλας, Κακλαμάνη, Βαφέας
Transformations and demographics in Education

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Εαρινό Εξάμηνο)

Α21 Ειδικές Μεθοδολογίες  Τσαντηρόπουλος, Τσούρτου, Δαλακούρα (Κατσαρού)
Special research methodologies
Β21 Ανάπτυξη συμβολικής σκέψης Τσαντηρόπουλος, Γεωργούλας, Τσούρτου
Development of symbolic thinking
Γ24 Πολιτισμικές ταυτότητες στην εκπαίδευση  Κατσαρού, Ιατρίδης, (Δαλακούρα)
Cultural identities in education

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Χειμερινό Εξάμηνο)

Μ10

Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών (Y)

Methodology of Social Sciences

Σταματίνα Κακλαμάνη

Β10

Ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης

Psychological theories on human development

Βασιλική Τσούρτου

ΚΠ06

Ανθρωπολογία των Συμβολικών Συστημάτων

Anthropology of Symbolic Systems

Αριστείδης Τσαντηρόπουλος

ΚΕ01

Θεωρίες Παιδείας: Ιστορικές και Συγχρονικές Προσεγγίσεις

Educational Theories: Historical and Contemporary  Approaches

Αικατερίνη Δαλακούρα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Εαρινό Εξάμηνο)

ΚΕ46

Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία: θεωρία και πράξη, έρευνα και δράση

Curriculum and Instruction: theory and practice, action and research

Ελένη Κατσαρού

ΚΠ21

Ελεύθερος χρόνος και επικοινωνία

Leisure and Communication

Νικόλαος Βαφέας

ΚΨ22

Ψυχολογία της Τέχνης: πολιτισμικές οπτικές/σύνδρομα και συναισθηματικές διαδικασίες

Psychology or Art:  cultural perspectives / syndromes and emotional processes

Δέσποινα Σταματοπούλου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ (Εαρινό Εξάμηνο)

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΕ46 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία: θεωρία και πράξη, έρευνα και δράση
Curriculum and Instruction: theory and practice, action and research
Ελένη Κατσαρού Πέμπτη 14.30 -17.30, Αιθ. 2
ΚΠ21 Ελεύθερος χρόνος και επικοινωνία
Leisure and Communication
Νικόλαος Βαφέας Τρίτη 14.30 – 17.30, Αιθ. 4
ΚΨ22 Ψυχολογία της Τέχνης: πολιτισμικές οπτικές/σύνδρομα και συναισθηματικές διαδικασίες
Psychology or Art: cultural perspectives / syndromes and emotional processes
Δέσποινα Σταματοπούλου Τρίτη 17.30-20.30, Αιθ. 2

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (Εαρινό Εξάμηνο)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΣ

M20

Κακλαμάνη Στ.

Εργαστηριακό μάθημα Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

(Σ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2:30-5:30
    M20
ΑΙΘ. 12
   
5:30-8:30
         

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (Χειμερινό Εξάμηνο)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΠ21 Βαφέας Ν. Ελεύθερος χρόνος και Επικοινωνία (Σ)
ΚΕ46 Κατσαρού Ε. Αναλυτικά προγράμματα και διδασκαλία: θεωρία και πράξη, έρευνα και δράση
Curriculum and instruction: theory and practice, action and research
(Σ)
ΚΨ16 Ιατρίδης Τ. Κοινωνική ψυχολογία της διαφορετικότητας
Social psychology of diversity
(Σ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2:30-5:30
  ΒΑΦΕΑΣ
ΚΠ21
ΑΙΘ.6
  ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΚΕ46
ΑΙΘ.2
 
5:30-8:30
    ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΚΨ16
ΑΙΘ.2
   

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΕ06 Δαλακούρα Αικ. Ιστορία των γυναικών και του φύλου: Εκπαίδευση, κοινωνία πολιτισμός   (Σ)
Μ10 Κακλαμάνη Τ. / Κουγιουμουτζάκης Ι. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (Y) (Σ)
ΚΨ21 Σταματοπούλου Δ. Ψυχολογία της τέχνης και της δημιουργικότητας (Σ)
ΚΠ06 Τσαντηρόπουλος Άρ. Ανθρωπολογία των συμβολικών συστημάτων (Σ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2:30-5:30
  ΑΙΘ.4
Δαλακούρα
ΚΕ06
    ΑΙΘ.2
Κακλαμάνη/Κουγιουμουτζάκης
Μ10
5:30-8:30
  ΑΙΘ.4
Σταματοπούλου
ΚΨ21
    ΑΙΘ.2
Τσαντηρόπουλος
ΚΠ06