Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΩΡΟΛΟΓΙΟ (Χειμερινό Εξάμηνο)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α11 Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Τ. Κακλαμάνη,    Αρ. Τσαντηρόπουλος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:30 - 20:30 2 A' Εξάμηνο
Methodology of Social Sciences
Β34 Φεμινισμοί, Εθνικισμοί & Πολιτική στα Βαλκάνια Κ. Δαλακούρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:30 - 17:30 2
 
Γ21 Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων σε Περιβάλλοντα Ένδειας Β. Τσούρτου, Δεσπ.  Σταματοπούλου ΠΕΜΠΤΗ 14:30 - 17:30 6
 
Α33 Επιστημολογία - Κατασκευή Επιστημονικού Αντικειμένου Τ. Κακλαμάνη,  Τηλ. Ιατρίδης ΤΕΤΑΡΤΗ 14:30 - 17:30 4 Γ' Εξάμηνο
Constructing a Scientific Object
Β34  Φεμινισμοί, Εθνικισμοί & Πολιτική στα Βαλκάνια Κ.Δαλακούρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:30 - 17:30 2
 
Γ21 Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων σε Περιβάλλοντα Ένδειας Β.Τσούρτου, Δεσπ. Σταματοπούλου ΠΕΜΠΤΗ 14:30 - 17:30 6
 
  Σε κάθε μετ/κό σεμινάριο αντιστοιχούν 10 ects

Αρχείο