Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Χειμερινό Εξάμηνο)

Μ10

Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών (Y)

Methodology of Social Sciences

Σταματίνα Κακλαμάνη

Β10

Ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης

Psychological theories on human development

Βασιλική Τσούρτου

ΚΠ06

Ανθρωπολογία των Συμβολικών Συστημάτων

Anthropology of Symbolic Systems

Αριστείδης Τσαντηρόπουλος

ΚΕ01

Θεωρίες Παιδείας: Ιστορικές και Συγχρονικές Προσεγγίσεις

Educational Theories: Historical and Contemporary  Approaches

Αικατερίνη Δαλακούρα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Εαρινό Εξάμηνο)

ΚΕ46

Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία: θεωρία και πράξη, έρευνα και δράση

Curriculum and Instruction: theory and practice, action and research

Ελένη Κατσαρού

ΚΠ21

Ελεύθερος χρόνος και επικοινωνία

Leisure and Communication

Νικόλαος Βαφέας

ΚΨΓ358

Ψυχολογία της Τέχνης: πολιτισμικές οπτικές/σύνδρομα και συναισθηματικές διαδικασίες

Δέσποινα Σταματοπούλου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ (Έναρξη μαθημάτων: 02-10-2017)

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Β10

Ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης

Psychological theories on human development

Βασιλική Τσούρτου

Τετάρτη 14:30 – 17:30

12

ΚΕ01

Θεωρίες Παιδείας: Ιστορικές και Συγχρονικές Προσεγγίσεις

Educational Theories: Historical and Contemporary  Approaches

Αικατερίνη Δαλακούρα

Τετάρτη 17:30 – 20:30

8

Μ10

Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Methodology of Social Sciences

Σταματίνα Κακλαμάνη

Παρασκευή 14:30 – 17:30

10

ΚΠ06

Ανθρωπολογία των Συμβολικών Συστημάτων

Anthropology of Symbolic Systems

Αριστείδης Τσαντηρόπουλος

Παρασκευή 17:30 – 20:30

6

Αρχείο