Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Χειμερινό Εξάμηνο)

Μ10

Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών (Y)

Methodology of Social Sciences

Σταματίνα Κακλαμάνη

Β10

Ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης

Psychological theories on human development

Βασιλική Τσούρτου

ΚΠ06

Ανθρωπολογία των Συμβολικών Συστημάτων

Anthropology of Symbolic Systems

Αριστείδης Τσαντηρόπουλος

ΚΕ01

Θεωρίες Παιδείας: Ιστορικές και Συγχρονικές Προσεγγίσεις

Educational Theories: Historical and Contemporary  Approaches

Αικατερίνη Δαλακούρα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Εαρινό Εξάμηνο)

ΚΕ46

Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία: θεωρία και πράξη, έρευνα και δράση

Curriculum and Instruction: theory and practice, action and research

Ελένη Κατσαρού

ΚΠ21

Ελεύθερος χρόνος και επικοινωνία

Leisure and Communication

Νικόλαος Βαφέας

ΚΨ22

Ψυχολογία της Τέχνης: πολιτισμικές οπτικές/σύνδρομα και συναισθηματικές διαδικασίες

Psychology or Art:  cultural perspectives / syndromes and emotional processes

Δέσποινα Σταματοπούλου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ (Εαρινό Εξάμηνο)

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΕ46 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία: θεωρία και πράξη, έρευνα και δράση
Curriculum and Instruction: theory and practice, action and research
Ελένη Κατσαρού Πέμπτη 14.30 -17.30, Αιθ. 2
ΚΠ21 Ελεύθερος χρόνος και επικοινωνία
Leisure and Communication
Νικόλαος Βαφέας Τρίτη 14.30 – 17.30, Αιθ. 4
ΚΨ22 Ψυχολογία της Τέχνης: πολιτισμικές οπτικές/σύνδρομα και συναισθηματικές διαδικασίες
Psychology or Art: cultural perspectives / syndromes and emotional processes
Δέσποινα Σταματοπούλου Τρίτη 17.30-20.30, Αιθ. 2

Αρχείο