Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΩΡΟΛΟΓΙΟ (Εαρινό Εξάμηνο)

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  
Α22 Εμπειρική Εκπαιδευτική Έρευνα - Ιστορική Έρευνα Ελ. Κατσαρού,
Κ. Δαλακούρα
Πέμπτη 14.30-17.30 6  
 
Β12 Συναισθήματα Ταυτότητες και Κοινωνικοπολιτισμικοί Προσανατολισμοί Δ.Σταματοπούλου,                         Β. Τσούρτου Τρίτη 17:30-20:30 6
 
Γ24 Πολιτισμικές Ταυτότητες και Εκπαίδευση Τηλ. Ιατρίδης,                   
Ελ. Κατσαρού
Τετάρτη 17:30-20:30 7
 
Έναρξη Μαθημάτων 17-02-2020
Σε κάθε μετ/κό σεμινάριο αντιστοιχούν 10 ects

Αρχείο