Ανακοινώσεις

  • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, στις 16.00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ Σ2 με τους διδάσκοντες, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με την παρακολούθησή του Μεταπτυχιακού, ενδεχόμενες σκέψεις προβλήματα και προτάσεις, 21-02-2019
  • Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2018-2019 του ΠΜΣ "Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση" θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα, 21-02-2019
  • Ενημερώθηκαν τα προσφερόμενα και το ωρολόγιο, 21-02-2019

ΠΜΣ Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση

Από το έτος 2018 - 2019 σύμφωνα με την Υ.Α. έγκρισης Αρ. Απ. 6786/23.5.2018 (ΦΕΚ 2079 / τ. Β' / 07-06-2018) θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση».

Το ΠΜΣ έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην έρευνα και την ανάλυση των πολιτισμικών και κοινωνικo-ιστορικών διεργασιών που σχετίζονται με τις συμβολικές πολιτισμικές διαδικασίες, τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τους μετασχηματισμούς της εκπαίδευσης. Στηρίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία των Κοινωνικών Επιστημών (της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης) και της Φιλοσοφίας που συμμετέχουν στην οργάνωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Η πολιτισμική ανάλυση είναι ο κοινός θεωρητικός και μεθοδολογικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνονται οι παρεχόμενες διεπιστημονικές εξειδικεύσεις και τα υπό διερεύνηση αντικείμενα, χωρίς ταυτόχρονα να περιορίζει την ανάπτυξη της μονοεπιστημονικής έρευνας σε κάποια από τις παραπάνω Κοινωνικές Επιστήμες.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση:  Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση