Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του καταλληλότερου υποψηφίου για θέση αναπληρωτή καθηγητή αρχαίας φιλοσοφίας καλούνται τα μέλη του Τμήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες (και όποιος άλλος επιθυμεί) να παρακολουθήσουν τις εξής διαλέξεις:

 • Ο Στωικός σοφός εντός της Κοσμοπόλεως: Ατομικότητα και πολιτικός βίος
  Δρ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος
  Τρίτη 24 Απριλίου 2018, ώρα 17.30, Αίθ. Μιχελή
 • Χρόνος και αιωνιότητα από τον Πλάτωνα στον Πορφύριο
  Δρ Ειρήνη Φωτεινή Βιλτανιώτη
  Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, ώρα 16.00, Αίθουσα Μιχελή
 • Αριστοτελική φυσική φιλοσοφία: μέθοδος
  Δρ Βασίλειος Μπετσάκος
  Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, ώρα 19.00, αίθουσα 8
 • Από τον Αριστοτέλη στην Ύστερη Αρχαιότητα: η ανάπλαση της θεωρίας της κινήσεως και του χρόνου από τον Μάξιμο Ομολογητή
  Δρ Σωτήρης Μητραλέξης
  Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, ώρα 17.30, Αίθουσα 14