Ανοιχτή συζήτηση με την καθηγήτρια Βούλα Τσούνα (μέσω skype) με θέμα το άρθρο της  “Is there an answer to Socrates’ puzzle? Individuality, universality, and the self in Plato’s PhaedrusPhilosophie Antique 12.2012: 199-235.
 
Πέμπτη, 5 Ιουνίου, 18:30, αίθουσα Μιχελή.
 
H ομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου «Πλάτων: Φαίδρος». Για πρόσβαση στο κείμενο με βάση το οποίο θα γίνει η συζήτηση, επικοινωνείτε με τη διδάσκουσα Χλόη Μπάλλα (balla@uoc.gr)