Διαλέξεις Christian de Montlibert

O Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Christian de Montlibert θα έρθει στο Ρέθυμνο για διαλέξεις στο πλαίσιο του

ΠΜΣ  "Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη"

Αίθουσα Μιχελή, ώρα 18:00 μ.μ. στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2016

Τα θέματα των διαλέξεων του κυρίου de Montlibert είναι τα ακόλουθα:

5 Οκτωβρίου Τετάρτη - Trois hypothèses à propos du vote à  l’extrême droite en France
(Τρεις υποθέσεις σχετικά με την ψήφο υπέρ της άκρας δεξιάς στη Γαλλία)

6 Οκτωβρίου Πέμπτη - Une sociologie de la pédagogie est-elle possible? Les besoins en formation
(Είναι δυνατή μία κοινωνιολογία της παιδαγωγικής; Οι ανάγκες της κατάρτισης)