Ημερίδα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Ρέθυμνο, 30 Ιουνίου 2017
Αίθουσα «Μιχελή», Τμήμα Φ.Κ.Σ.

Διοργάνωση: Κατερίνα Μπαντινάκη και Φωτεινή Βασιλείου,
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παν/μιο Κρήτης

Ερευνητικό Πλαίσιο

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αισθητική Αντίληψη: Αναλυτικές και Φαινομενολογικές Προσεγγίσεις σε Διάλογο», το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Παν/μίου Κρήτης. Ο ερευνητικός σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση επίμονων προβλημάτων στη σύγχρονη φιλοσοφική αισθητική σε σχέση με την πρόσληψη των αισθητικών ιδιοτήτων και, δευτερευόντως, την οντολογία των αισθητικών αξιών και τους όρους εγκυρότητας των αισθητικών κρίσεων. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η θεμελίωση μιας συστηματικής και συνεκτικής θεώρησης αυτών των διαστάσεων του αισθητικού, έχοντας ως άξονα μια διεπιστημονική ανάλυση της αισθητικής αντίληψης, η οποία επιπλέον θα αντλεί από τα πεδία τόσο της αναλυτικής όσο και της φαινομενολογικής φιλοσοφικής παράδοσης.

Ειδικά όσον αφορά στην αισθητική αντίληψη, που είναι και το θέμα αυτής της ημερίδας, η έρευνα έχει ως σημείο αφετηρίας μια επίμονη διαφωνία στη σύγχρονη φιλοσοφική αισθητική: από τη μια πλευρά, αρκετοί φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι η πρόσληψη αισθητικών ιδιοτήτων είναι μορφή αντίληψης, επικαλούμενοι, για παράδειγμα, τον άμεσο χαρακτήρα της· από την άλλη πλευρά, άλλοι φιλόσοφοι εντοπίζουν θεμελιακές διαφορές ανάμεσα στην αισθητική πρόσληψη και την κοινή αντίληψη (π.χ. τη συχνή αισθητική διαφωνία, ή την αξιολογική και ερμηνευτική διάσταση της αισθητικής πρόσληψης), αρνούμενοι έτσι τον αντιληπτικό χαρακτήρα αυτού του ενεργήματος.

Σκοπός της ημερίδας είναι η κριτική προσέγγιση θεμελιακών ζητημάτων σχετικά με τη φύση της αισθητικής πρόσληψης, μέσα από το διαφορετικό θεωρητικό πρίσμα των προσκεκλημένων ομιλητών και ομιλητριών και στον ορίζοντα του προσδιορισμού της συνέχειας (ή μη συνέχειας) αυτού του ενεργήματος με την κοινή αντίληψη.

Πρόγραμμα Ημερίδας