Επταμελής Επιτροπή επιλογής/εξέλιξης για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του οικείου Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας»:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Πανεπιστήμιο Κρήτης
 1. Γεωργούλας Αντώνης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία»
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής
 1. Κοτζαμάνης Βύρων, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γνωστικό αντικείμενο «Δημογραφία»
 2. Κάλλας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Πληροφορικές Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών»
 3. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία»
 4. Σαραφίδου Γιασεμή - Όλγα, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας: Ποιοτική προσέγγιση – Ποσοτικές μέθοδοι και Στατιστική Ανάλυση»
 5. Καλαματιανού Αγλαϊα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
 1. Phellas Constantinos, Καθηγητής, University of Nicosia, γνωστικό αντικείμενο «Sociology of health, sexualities, ageing, research methods»
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Πανεπιστήμιο Κρήτης
 1. Παπαγεωργίου Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνιολογικής Ανάλυσης και Φύλο»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής
 1. Εμβαλωτής Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γνωστικό αντικείμενο  «Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής»
 2. Κατσίλλης Ιωάννης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο  Πατρών, γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Διαστρωμάτωση, Κοινωνιολογική εκπαιδευτική έρευνα και κοινωνικής στατιστική με χρήση Η/Υ
 3. Λυδάκη Άννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές μέθοδοι κοινωνικής έρευνας»
 4. Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία και Κοινωνιολογία της Γνώσης»
 5. Κυριαζή Παναγιώτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία/Μεθοδολογία, Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
 1. Pellicani Michela Camilla, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, University of Bari, γνωστικό αντικείμενο «Demography»