Επταμελής Επιτροπή επιλογής/εξέλιξης για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του οικείου Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία»:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Πανεπιστήμιο Κρήτης
 1. Γεωργούλας Αντώνης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής
 1. Βαν Μπουσχότεν Γερτρούδη – Ρίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας, γνωστικό αντικείμενο «Προφορική Ιστορία και Κοινωνική Ανθρωπολογία»
 2. Καραμανές Ευάγγελος, Κύριος Ερευνητής, Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία, Εθνολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία»
 3. Μουτάφη Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία με έμφαση στην Κοινωνική Αλλαγή»
 4. Παπαγαρουφάλη Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία με έμφαση στις διαδικασίες κοινωνικής και Πολιτισμικής οργάνωσης στον ελληνικό χώρο»
 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία επιτέλεσης και πολιτιστικά δρώμενα»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
 1. Jane Cowan, Καθηγήτρια, Department of Anthropology, Global Studies, University of Sussex, γνωστικό αντικείμενο «Sοcial Anthropology, Ethnomusicology»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Πανεπιστήμιο Κρήτης
 1. Νικολακάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο  Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία με έμφαση στην ελληνική Εθνογραφία και στο Εθνογραφικό Φιλμ»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής
 1. Κάβουρας Παύλος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Εθνογραφία Παραδοσιακής Μουσικής)»
 2. Γκέφου - Μαδιανού Δήμητρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία»
 3. Κωνσταντούλα Μπάδα  - Τσομώκου, Καθηγήτρια Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία»
 4. Τσιμουρής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης και των προσφυγικών πληθυσμών»
 5. Σωτηρόπουλος Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμική Ανθρωπολογία»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
 1. MARIE COUROUCLI, Διευθύντρια Ερευνών, CNRS/Ecole française d'Athènes, γνωστικό αντικείμενο «Antropology»