ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

  • ΑΡΙΑΔΝΗ - Επιστημονικό περιοδικό της Φιλοσοφικής Σχολής με κριτές Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του εντός της Φιλοσοφική Σχολής,  συμμετέχει, μαζί με τα άλλα Τμήματα της Σχολής, στην έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Αριάδνη. Το περιοδικό Αριάδνη εκδίδεται από συντακτική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο/η εκάστοτε κοσμήτορας και μετέχουν μέλη που ορίζονται από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Δημοσιεύει μετά από κρίση πρωτότυποες μελέτες πάνω σε θέματα των γνωστικών αντικειμένων των τριών Τμημάτων, καθώς και βιβλιοκρισίες, βιβλιοκριτικά άρθρα και αναφορές σε σημαντικά γεγονότα, επίκαιρους προβληματισμούς και εξελίξεις στα σχετικά επιστημονικά πεδία.
    Περιλαμβάνει, επίσης, Παράρτημα που παρουσιάζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κοσμητείας και των Τμημάτων, το ακαδημαϊκό δυναμικό και τις επιστημονικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ετησίως στη Φιλοσοφική Σχολή.
    Το περιοδικό Αριάδνη διατίθεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
    Ιστοσελίδα περιοδικού