Μαρία Τζεκάκη

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, ΠΕ

Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος
Τηλέφωνο: 28310 77215
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tzekaki@phl.uoc.gr