Στέλλα Τζανουδάκη

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος
Τηλέφωνο: 28310 77216, ΦΑΞ: 28310 77222
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tzianou@phl.uoc.gr