Κωνσταντίνος Σαργέντης

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας

Γραφείο: 002
Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 28310 77223
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sargentk@uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας (Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Το γεγονός του Λόγου στην ηθική φιλοσοφία του Καντ»), Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001).

- Μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία (Καντ, Ηθική φιλοσοφία) στο Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (1994-1996).

- Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Κατεύθυνση Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993).

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

- Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας (Ηθική Φιλοσοφία) στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (από το 2017).

- Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας (Ηθική φιλοσοφία) στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (από το 2012, μόνιμος επίκουρος από το 2016).

- Λέκτορας Φιλοσοφίας (Ηθική φιλοσοφία) στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (από το 2005-2012).

- Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Θεματική Ενότητα  «Φιλοσοφία στην Ευρώπη» (2017/2018, 2008/2009).

- Διδάσκων του Π.Δ. 407/1980 (Ηθική φιλοσοφία) στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2004-2005).

- Ερευνητής / Βοηθός και Διδάσκων στο “International Center for the Studies of Plato and the Platonic Roots of Western Philosophy” - Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, (2001-2003).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ηθική φιλοσοφία, Καντ, Φιλοσοφία της δράσης, Ελεύθερη Βούληση.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλίο / Μονογραφία

  • Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης, Αθήνα: Νήσος 2012.

Επιμέλειες Συλλογικών Τόμων

  • Ελεύθερη Βούληση και Ηθική Υπευθυνότητα, Αθήνα: Ευρασία, υπό έκδοση.

Άρθρα

  • «Theodizee als Anthropodizee. Zum transzendentalen Theodizeebegriff bei Kant», στο: Philosophisches Jahrbuch 124. 1 (2017), 26-42.
  • «Crisis, Evil, and Progress in Kant’s Philosophy of History», στο: Journal of the Philosophy of History 9.1 (2015), 71-96.
  • «Ηθική ελευθερία και ελεύθερη βούληση στον Ρουσσώ», στο: Αξιολογικά 28 (2012), 47-73.
  • «Moral Motivation in Kant», στο: Kant Studies Online, 2012, 93-121.
  • «Das Böse als Selbstverhältnis des Guten. Zum Problem der Stufen des „bösen Herzens“ bei Kant», στο: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 36.1 (2011), 49-69.

Μεταφράσεις

  • Gerhard Ernst, Σκέψου σαν φιλόσοφος. Εισαγωγή στη φιλοσοφία σε 7 ημέρες. Ηράκλειο / Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016.
  • Ιμμάνουελ Καντ, Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Αθήνα: Πόλις, 2006.