Δώρα Ροζάκη

ΙΔΑΧ ΠΕ

Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος
Τηλέφωνο: 28310 77215, ΦΑΞ: 28310 77222
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rozaki@uoc.gr