Ευτύχης Πυροβολάκης

Γραφείο: Παλιά Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 15.30-17.30
Τηλέφωνο: 28310-77248
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: epirovolakis@yahoo.co.uk


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1999-2006: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Πανεπιστήμιο Sussex, Μεγάλη Βρετανία (Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος ‘Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης’).

1993-1994: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (ΜΑ) στην Κριτική Θεωρία και τη Θεωρία της Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Sussex, Μεγάλη Βρετανία.

1988-1992: Πτυχίο Αγγλικής και Ελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2013-2014, 2012-2013 & 2010-2011: Διδάσκων στη Θέση Μιχελή, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2010-2013: Διδάσκων (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2010-2011 & 2008-2009: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

2007-2009: Εντεταλμένος Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Σχολή Ιστορικών και Κριτικών
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Brighton, Μ. Βρετανία.

2007-2009 & 2001-2003: Εντεταλμένος Διδάσκων, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Sussex, Μ. Βρετανία.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Τέχνης και της Λογοτεχνίας, Ευρωπαϊκές Θεωρίες Αισθητικής, Ερμηνευτική (Ricoeur, Gadamer, Heidegger, Dilthey, Schleiermacher), Αποδόμηση (Derrida), Φαινομενολογία (Husserl, Merleau-Ponty), Κριτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας, Ψυχανάλυση (Freud, Lacan), Δομισμός και Γλωσσολογία, Μεταδομισμός, Μεταμοντερνισμός, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία (Levinas, Arendt).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Μονογραφία

1.Reading Derrida and Ricoeur: Improbable Encounters between Deconstruction and Hermeneutics, Νέα Υόρκη, State University of New York Press, 2010, σελ. 238, ISBN 13: 978-1-4384-2949-6.

Β. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά/συλλογικούς τόμους

1. ‘Derrida and Husserl’s Phenomenology of Touch: “Inter” as the Uncanny Condition of the Lived Body’, στο περ. Word and Text 3.2 (2013), σελ. 99-118.

2. ‘Τι είναι, εάν υπάρχει, το «ασυγχώρητο» στον Derrida;’, στο περ. Σύγχρονα Θέματα, τχ. 122-123 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013), σελ. 135-140.

3. ‘Η δίκαιη μνήμη, η ριζική λήθη και το απόλυτο παρελθόν: μια αποδομητική ανάγνωση του Ρικαίρ’, στο περ. Νέα Εστία, τχ. 1847 (Σεπτέμβριος 2011), σελ. 375-395, επιμ. Μ. Πάγκαλος, αφιέρωμα στον Πωλ Ρικαίρ.

4. ‘Bearing Witness: Events of Poetry in Gadamer and Derrida’, στο περ. Philosophy Today 53.4 (Χειμώνας 2009), σελ. 377-385.

5. ‘Donner à lire: Unreadable Narratives’, στο περ. Literature, Interpretation, Theory 19.2 (Routledge, Ιούνιος 2008), σελ. 100-122, ειδικό τεύχος με θέμα ‘The Question of Reading’.

6. ‘Η επίορκη συγχώρηση: εμπειρία, γλώσσα, ευθύνη’, άρθρο υπό δημοσίευση σε συλλογικό τόμο των εκδ. Πλέθρον, επιμ. Γεράσιμος Κακολύρης.

7. ‘Ας είμαστε δίκαιοι με τον Ντεριντά, και με τον Λακάν’, υπό εκτύπωση σε συλλογικό τόμο των εκδ. Πατάκη, επιμ. Δημήτρις Βεργέτης.

8. ‘Derrida and the Demand for an Economy of “Crises”’, στον τόμο Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World (The Council for Research in Values and Philosophy και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), υπό δημοσίευση.

Γ. Επιμέλεια διεθνούς επιστημονικού περιοδικού

1. Βοηθός επιμελητή του περιοδικούBulletin of the Hegel Society of Great Britain (κύρια επιμελήτρια: Κατερίνα Δεληγιώργη [Sussex]). Έχω επιμεληθεί τα εξής επτά τεύχη μέχρι σήμερα:  τόμος 65 (2012), τόμοι 61 και 62 (2010), τόμοι 59 και 60 (2009), και τόμοι 55 και 56 (2007).

Δ. Μετάφραση / Βιβλιοκρισία

1. ‘The Word: Giving, Naming, Calling’ του J. Derrida: μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του κειμένου του Derrida ‘La parole: Donner, nommer, appeler’, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη μονογραφία μου παραπάνω, σελ. 167-175.
2. Paul Ricoeur, On Psychoanalysis: Writings and Lectures, Volume 1 (Cambridge: Polity Press, 2012): βιβλιοκρισία στο περ. Notre Dame Philosophical Reviews, <http://ndpr.nd.edu>, Φεβρουάριος 2013.