Ελευθερία Παπαστεφανάκη

Πανεπιστημιακή Υπότροφος

Γραφείο: 025
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 14:30-15:30 και Παρασκευή 14:30-15:30
Τηλέφωνο: 28310 77203
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eleftheriapapast@gmail.com
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδακτορικό Δίπλωμα. Παν/μιο Κρήτης-Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών  Σπουδών. Τίτλος: Η γέννηση και η εξέλιξη της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα από το Μεσοπόλεμο ως το τέλος του Εμφυλίου πολέμου. Από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό (2018).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Εκπαιδευτική θεωρία, ιστορία και πολιτική. Παν/μιο Κρήτης-Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών  Σπουδών (2013).

Πτυχίο Φιλολογίας, κατεύθυνση Νέας Ελληνικής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007).

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρα

 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Ο Γληνός και το γλωσσικό ζήτημα», στο Γ. Μπουμπούς (επιμ.), Για το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Μελέτες για το Δημήτρη Γληνό. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος, 2019, 80-96.
 • Papastefanaki, Eleftheria. «“The Mountain Education”-A Special Page in the Educational History of Greece». Review of History and Political Science, 4 (2), 2016, 35-42.
 • Papastefanaki, Eleftheria. «The educational activities of Greek political prisoners in exile and prison». International Journal of Education and Research, 4 (10), 2016, 213-222.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Η πραγματιστική Έρευνα-Δράση και η συμβολή του John Dewey στη διαμόρφωσή της». Action Research, 4, 2013, 43-58.

Πρακτικά συνεδρίων

 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Το φύλο στη σκέψη των αριστερών μεταρρυθμιστών παιδαγωγών τη δεκαετία του 1940». Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ). Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, τ. Β΄, 2018, 161-167.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Ο ρόλος του πανεπιστημίου στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής τη δεκαετία του 1940». Τα Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός»  Αθήνα, 28 και 29 Απριλίου 2018, 3421-3427.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Το ανθρωπιστικό ιδανικό στη σοσιαλιστική μεταρρυθμιστική σκέψη». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc, τ. Β΄, 2017, 390-400.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Η σχέση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με την πολιτική αλλαγή τη μεταπολεμική περίοδο μέσα από τα κείμενα της Ρόζας Ιμβριώτη». Πρακτικά του 3ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), τ. Α΄, 2017,  191-198.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Γλώσσα και αριστερά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου». Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017, 3029-3035.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Οι μορφωτικές δραστηριότητες των πολιτικών κρατουμένων στις εξορίες και τις φυλακές». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. Β΄, 2016, 870-881.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Η έννοια της ηγεμονίας στον Α. Γκράμσι και οι θεωρίες αναπαραγωγής – αντίστασης». Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός», Αθήνα 16-17 Απριλίου 2016, 1034-1041.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «“Η Ρόζα της Εκπαίδευσης, της Επανάστασης”. Η ιδεολογική χρήση των Ελλήνων μεταρρυθμιστών παιδαγωγών. Η περίπτωση της Ρόζας Ιμβριώτη». Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), τ. Β΄, 2015, 310-316.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Τα αναγνωστικά του Βουνού». Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, 2014, 146-156.
 • Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. «Η Ρόζα Ιμβριώτη και το εκπαιδευτικό της έργο». Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 10, 11, 12 Οκτωβρίου 2014.