Μαρία Μουζουράκη

ΙΔΑΧ ΠΕ

Γραφείο: Γραμματεία Προεδρείου
Τηλέφωνο: 28310 77211, ΦΑΞ: 28310 77241
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gram@fks.uoc.gr