Σταύρος Κουλουμέντας

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Γραφείο: 006
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 15.00-17.00 ή κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2831077232
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: skouloumentas@gmail.com


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • 1998-2003: Πτυχίο στη Φιλοσοφία και Παιδαγωγική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικότητα: Φιλοσοφία. 
  • 2003-2004: Μεταπτυχιακό (MPhil) στις Κλασικές Σπουδές. Tμήμα Κλασικών Σπουδών, St John’s College, University of Cambridge.
  • 2004-2009: Διδακτορικό (PhD) στην Αρχαία Φιλοσοφία. Τμήμα Κλασικών Σπουδών, St John’s College, University of Cambridge. Θέμα διατριβής: «The Conception of Cosmic Justice in Early Greek Philosophy».

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

  • 2010-2011: Συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • 2012-2015: Mεταδιδακτορικός υπότροφος Alexander von Humboldt, ερευνητικό πρόγραμμα «Medicine of the Mind, Philosophy of the Body: Discourses of Health and Well-Being in the Ancient World», Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας, Humboldt-Universität zu Berlin.
  • 2015-2016: Mεταδιδακτορικός υπότροφος Fernard Braudel, ερευνητικό πρόγραμμα «Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen: Rationalité et Religion», Centre Léon Robin, Université Paris IV-Sorbonne.
  • 2016: Ερευνητικός εταίρος στις Ελληνικές Σπουδές, Center for Hellenic Studies, Washington DC, Harvard University.
  • 2016-2017:Συμβασιούχος διδάσκων («Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες»), Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιo Πατρών.
  • 2017: Μεταδιδακτορικός υπότροφος Margo Tytus, Tμήμα Κλασικών Σπουδών, University of Cincinnati.
  • 2018-2019: Συμβασιούχος διδάσκων («Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες»), Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. «Heraclitus πεσσεύων: Fragment 52», Philosophical Inquiry 25.3/4 (2003), 241-259.

2. «The Derveni Papyrus on Cosmic Justice», Rhizai 4.1 (2007), 105-132.

3. «The Body and the Polis: Alcmaeon on Health and Disease», British Journal for the History of Philosophy 22.5 (2014), 867-887.

4. «The Pythagoreans on Medicine: Religion or Science?», στο A. B. Renger και Α. Stavru (επιμ.), Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: Askesis, Religion, Science. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag (2016), 249-261.

5. «Alcmaeon and His Addressees: Revisiting the Incipit», στο P. Bouras-Vallianatos και S. Xenophontos (επιμ.), Greek Medical Literature and Its Readers: From Hippocrates to Islam and Byzantium. London, New York: Routledge (2018), 7-29.

6. «Prodicus on the Rise of Civilization: Religion, Agriculture, and Culture Heroes», Philosophie antique18 (2018), 127-152.

7. «Heraclitus and the Medical Theorists on the Circle», Dialogues d’histoire ancienne 44.2 (2018), 43-63.

8.«O Αλκμαίων και η εγκεφαλοκεντρική θεωρία στον Φαίδωνα», Nεύσις 26 (2019) - υπό εκτύπωση.

9. «Aristotle on Alcmaeon in Relation to Pythagoras: an addendumin MetaphysicsAlpha?», στο P. Golitsis και K. Ierodiakonou (επιμ.), Aristotle and His Commentators: Studies in Memory of Paraskevi Kotzia.Berlin: De Gruyter (2019), 49-67.