Κωνσταντίνος Κουκουζέλης

Επίκουρος Καθηγητής, Πολιτική Φιλοσοφία: Φιλοσοφία του Δικαίου

Γραφείο: 110
Ώρες γραφείου: Σε εκπαιδευτική άδεια *
Τηλέφωνο: 28310 77201
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: koukouze@uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2007 – 2008 Μεταδιδακτορική διατριβή στην Φιλοσοφία, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Υποτροφία ΙΚΥ)

2000 – 2004 Διδακτορική διατριβή στην Φιλοσοφία, Goldsmiths College, University of London, UK

1998 – 1999 LL.M Queen Mary & Westfield College, University of London, UK

1996 – 1998 Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στην Φιλοσοφία του Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1992 – 1996 Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Σεπτέμβριος 2009 – Λέκτορας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2008 – Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2006 – 2009 Διδάσκων του ΠΔ 407/80, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2003 – 2005 Επισκέπτης διδάσκων, Τμήμα Ιστορίας, Goldsmiths College, University of London.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τομείς ειδίκευσης: Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Δικαίου, Immanuel Kant, Κοσμοπολιτισμός, θεωρίες παγκόσμιας δικαιοσύνης

Areas of competence: Ηθική φιλοσοφία και Βιοηθική, Ηπειρωτική Φιλοσοφία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

2004 Orientation and Agency: A Kantian Account of Judgment and Normativity, University of London, διδακτορική διατριβή

2011 Thomas Nagel, Ισότητα και Μεροληψία, Αθήνα: Εκκρεμές, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά, και λήμματα λεξικών

2013 «Κλιματική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη» στο ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, Σταυρούλα Τσινόρεμα και Χρήστος Λούης (επιμ.), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 459-480.

2012 ‘Republican citizenship and public use of reason from a cosmopolitan point of view’ in Aron Telegdi-Csetri and Viorela Ducu (eds.) COSMOPOLITANISM AND PHILOSOPHY IN A COSMOPOLITAN SENSE, Bucharest: New Europe College, σελ. 107-124

2011 «Τι απαιτεί τελικά η δικαιοσύνη από εμάς; Θεσμικό πλαίσιο και εξισωτικό ήθος» εισαγωγή στο ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του Thomas Nagel, Equality and Partiality, Oxford: Oxford University Press, 1991, εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα

2010 ‘Liberal Internationalism and global social justice’ in Heather Windows and Nicola Smith (ed.), GLOBAL SOCIAL JUSTICE, London: Routledge

2010 Entries in Deen K. Chatterjee (ed.), ENCYCLOPEDIA OF GLOBAL JUSTICE, Springer Publishers, ‘Patriotism’ (1000 words), ‘Thucydides’ (500 words)

2009 Entries ‘Kant’, ‘German idealism’, ‘Walter Benjamin’ (500 words each) in Beth Lord and John Mullarkey (eds.), THE CONTINUUM COMPANION TO CONTINENTAL PHILOSOPHY, London: Continuum Press.

2008 ‘Kant on Reason’s need and publicity’ στο Valerio Rohden, Ricardo Ribeiro Terra, Antonio de Almeida (eds.), AKTEN DES X INTERNATIONALEN KANT-KONGRESSES/PROCEEDINGS OF THE X INTERNATIONAL KANT CONGRESS, Berlin, New York: Walter de Gruyter, Band 4, pp. 469-478

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

2012 ‘Sustainable development, liberty and global social justice’ in PUBLIC REASON: JOURNAL OF POLITICAL AND MORAL PHILOSOPHY, Vol. 4, nos. 1-2 December, σελ. 165-181 διαθέσιμο στο http://www.publicreason.ro/articol/67

2009 ‘Liberal internationalism, and global social justice’ in JOURNAL OF GLOBAL ETHICS, Vol. 5, no 2, August, pp. 97-108 διαθέσιμο στο http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449620903110250

2009 ‘Rawls and Kant on the public use of reason’ in PHILOSOPHY & SOCIAL CRITICISM, SAGE Publications, Vol. 35, no. 7, pp. 839-865 διαθέσιμο στο http://psc.sagepub.com/content/35/7/841.abstract

2008 ‘Neutrality, religious symbols and the question of a European public sphere’ in POLITICS IN CENTRAL EUROPE, Vol. 4, no. 2, December, σελ. 41-60 [ISSN 1801-3422] available in http://www.ssoar.info/ssoar/View?resid=6319&lang=en

2007 (with S. Olma) ‘Life’s (re-)emergences’, in THEORY, CULTURE & SOCIETY, Vol. 24, no 6, November, Sage Publications, pp. 1-17 διαθέσιμο στο http://tcs.sagepub.com/content/24/6.toc

2001 (with G. Letsas) ‘Legal Positivism: From moral neutrality to triviality» in ISOPOLITEIA: Review of Legal, Moral and Political Philosophy, Vol. V, no 1, April 2001, pp. 233-269.