Γιάννης Ε. Κουγιουμουτζάκης

Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Επιστημολογίας της Ψυχολογίας

Γραφείο: 028
Ώρες γραφείου: συνταξιοδοτήθηκε *
Τηλέφωνο: Γραφείου 28310-77 238, Εργαστηρίου 28310-77 210
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gkugium@phl.uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Γιάννης Κουγιουμουτζάκης είναι καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Επιστημολογίας της Ψυχολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο διδάσκει από το 1987. Σε καθηγητή εξελίχθηκε το 2000. Σπούδασε ψυχολογία (Β.Α.) στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Uppsala, στο οποίο εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην αναπτυξιακή ψυχολογία (Ph.D.), με θέμα: The origin, development and function of the early infant imitation (1985).

Υπηρέτησε ως πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών  (2004-2006), μέλος της Συγκλήτου (1991-1992, 2004-2006), ιδρυτής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας (1989-σήμερα) και Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη (2010-σήμερα). Μέλος του Centre for Advanced Study, Norwegian Academy of Sciences and Letters (1993-σήμερα) και του Perception Movement Action, Research Consortium, University of Edinburgh (2008-σήμερα).

Τα θεωρητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανθρώπινη ανάπτυξη, στην επιστημολογία της ψυχολογίας και στην ψυχολογία της τέχνης. Η έρευνά του έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη: α) της μίμησης, του ρυθμού, της ρυθμικής μίμησης, της αριθμητικής ικανότητας και του χιούμορ κατά τη νεογνική και τη βρεφική ηλικία, σε μη δίδυμα και δίδυμα βρέφη, β) της φαντασίας (φανταστικοί σύντροφοι) κατά τη νηπιακή ηλικία και  γ) της φιλίας και της συμπάθειας κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία. Έχει εποπτεύσει εννέα (9) διδακτορικές διατριβές.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Kugiumutzakis, G. & Trevarthen, C. (in press). Neonatal Imitation. International Encyclopaedia of Social and Behavioral Sciences. Elsevier.

 • Kugiumutzakis, G. (2012). Shared voices. Commentary on Trevarthen and Bertau. In M.-C. Bertau, M. M. Goncalves and P.T.F. Raggatt, (eds.), Dialogic Formations. Investigations into the Origins and Development of the  Dialogical Self (pp. 69-82). Charlotte, (NC): Information Age.

 • Mazokopaki, K. & Kugiumutzakis, G. (2009). Infant rhythms: Expressions of musical companionship. In S. Malloch & C. Trevarthen (Eds.). Communicative Musicality: Exploring the Basis of Human Companionship (pp. 185-208). Oxford: Oxford University Press.

 • Κουγιουμουτζάκης, Γ. (2008). Ψυχολογία εμβρύων, νεογνών και βρεφών: Σύγχρονη αναπτυξιακή έρευνα. Παιδιατρική, 71, 5, 331-344.

 • Papastathopoulos, S. & Kugiumutzakis, G. (2007). The intersubjectivity of imagination: The special case of imaginary companions. In. S. Bråten (Ed). On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy (pp.219-233). Amsterdam: John Benjamins.

 • Kugiumutzakis, G., Kokkinaki, T., Markodimitraki, M. & Vitalaki, E. (2005). Emotions in Early Mimesis. In J. Nadel & D. Muir (Eds.). Emotional Development: Recent Research Advances, (pp. 161-182). Oxford: Oxford University Press.

 • Kokkinaki, T. & Kugiumutzakis, G. (2000). Basic aspects of vocal imitation in infant–parent interaction during the first six months. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 18, 3, 173-187.

 • Kugiumutzakis, G. (1999). Genesis and development of early human mimesis to facial and vocal models. In J. Nadel & G. Butterworth (Eds). Imitation in Infancy (pp. 36-59). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Kugiumutzakis, G. (1998). Neonatal imitation in the intersubjective companion space. In S. Bråten (Ed.). Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny (pp. 63-88). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Kugiumutzakis, G. (1996). Le développement de l’ imitation précoce de modèles de faciaux et vocaux. Enfance, 1, 21–25.

 • Κουγιουμουτζάκης, Γ. (1996). Η Ψυχολογία και ο φθόνος της Φυσικής. Στο Φ. Τσαλίκογλου (Επ. Έκδ.). Η Ψυχολογία στην Ελλάδα Σήμερα (σελ. 39-68). Αθήνα:Πλέθρον.

 • Κουγιουμουτζάκης, Γ. (1995). Ανθρώπινη ανάπτυξη: Το κλουβί και τα πουλιά. Στο Γ. Κουγιουμουτζάκη (Επ. Έκδ.). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον (σελ.663-711). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

 • Kugiumutzakis, G. (1993). Intersubjective vocal imitation in early mother-infant interaction. In J. Nadel & L. Camaioni (Eds). New Perspectives in Early Communicative Development (pp. 23-47). London: Routledge.

 • Kugiumutzakis, G. (1991). Överföringen av Piagets texter till dialogpedagogiken. SPOV, 2, 12, 2-10.

 • Κουγιουμουτζάκης, Γ. (1991). Homo και Epistemonicus: Για την ανθρώπινη αφέλεια των ψυχολόγων. Ψυχολογικά Θέματα, 4, 2, 123-143.

 • Κουγιουμουτζάκης, Γ. (1988). Η γένεση της ανθρώπινης μίμησης. Ψυχολογικά Θέματα, 1, 1, 5-21.