Ελένη Κατσαρού

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραφείο: 009
Ώρες γραφείου: Τρίτη: 10.30-11.30, Πέμπτη: 17.15-18.30
Τηλέφωνο: 28310 77229
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: katsarou@fks.uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1987) 
 • Διδακτορική διατριβή, στον τομέα των Αναλυτικών Προγραμμάτων και της Διδακτικής με θέμα : «Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος με Ενεργητική Συμμετοχική Έρευνα : το παράδειγμα της Νεοελληνικής Γλώσσας», Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπ. Αθηνών (1998)
 • Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών: διερεύνηση της έννοιας και δοκιμή στη διδακτική πράξη», Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπ. Αθηνών (2003)
 • Γλωσσομάθεια: Αγγλικά, Γαλλικά.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 1987-1994 και 2003-2006: Φιλόλογος καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μάχιμη εκπαιδευτικός)
 • 1997-1998: επόπτρια Φοιτητών στο πρόγραμμα του έργου «Πρακτική άσκηση φοιτητών Φ.Π.Ψ. στη Διδακτική Μεθοδολογία» στα πλαίσια προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
 • 1998-2002: αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τμήμα Αξιολόγησης) και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • 1998-99 και 2003-04: Διδασκαλία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου : «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης» (εξομοίωση των δασκάλων) – σύνολο ωρών: 120
 • 2000-2004: Ειδική Επιστήμων (βάσει του Π.Δ. 407/1980) στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  Αθηνών
 • 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007: Διδασκαλία  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2006-2009: Λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2010-σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αναλυτικά Προγράμματα, Γενική Διδακτική, Αξιολόγηση, Διδακτική Νεοελληνικής Γλώσσας, Έρευνα-Δράση, Γραμματισμός, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2008). Collaborative school innovation project as a pivot for teachers’ professional development: the case of Acharnes’ Second Chance School in Greece, Teacher Development, Volume 12, Issue 2, pp. 125 – 138.
 • Katsarou, E. (2008). Students research and modify teaching and their perceptions of a subject: a students as co-researchers approach, Action Research Expeditions. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (τελευταία πρόσβαση 23-03-2009): http://www.montana.edu/arexpeditions/articleviewer.php?AID=109 
 • Katsarou, E. (2009). Literacy Teaching in the L1 Curriculum of Greek Secondary Education. L1-Educational Studies in Language and Literature, 9 (3), pp. 49-70.
 • Katsarou, E. (2009). A multiliteracy intervention in a contemporary “mono-literacy” school in Greece, International Journal of Learning, 16, 5, pp. 53-65.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2009). Students’ Subjectivities vs. Dominant Discourses in Greek L1 Curriculum. International Journal of Learning, 16, 11, pp. 33-46.
 • Chatzidaki, A. & Katsarou, E. (2010). Teachers’ professional development for Intercultural Pedagogy: A Case from Greece. In Christos Govaris & Stavroula Kaldi (eds.), The Educational Challenge of Cultural Diversity in the International Context (pp. 175-190), Munster / New York / Berlin: Waxmann.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2010). Multimodality in L1 Curriculum: the case of Greek Compulsory Education, Critical Literacy: theories and practices, Vol. 4: 1, pp. 48-65.
 • Frydaki, E. & Katsarou, E. (2013). The Crucial Role of Teachers’ Dialogic Practices in an Educational Action Research. Journal of Teaching and Teacher Education 1 (2), 73-87. 

2. Εργασίες σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές (επιλογή)

 • Τσάφος, Β. & Κατσαρού, Ε. (2000). Η αξιοποίηση της Έρευνας Δράσης στην Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ.114, Σεπτ.-Οκτ. 2000, σσ. 67-74.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσέλιου, Β. (2006). Στοιχεία καινοτομίας στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο, Νέα Παιδεία, 118, σσ. 47-71.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσέλιου, Β. (2006). Τρόποι αξιοποίησης των νέων σχολικών εγχειριδίων για τη Νεοελληνική Γλώσσα: το παράδειγμα της 5ης ενότητας της Γ΄ Γυμνασίου, Νέα Παιδεία, 119, σσ. 42-58.
 • Κατσαρού, Ε. (2007). Ο ρόλος του μαθητή όπως προδιαγράφεται στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο: κριτική θεώρηση, Αριάδνη – επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, 13, σσ. 244-265.
 • Κατσαρού, Ε. (2008). Το σχολικό εγχειρίδιο ως παράγοντας και προϊόν κοινωνικών διαδικασιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Επιστήμες της Αγωγής, 4/2008, σσ. 105-122.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2010). Στην  προοπτική  της  διαμόρφωσης  δυναμικών δικτύων  μάθησης υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω έρευνας δράσης: ο ρόλος της αρχικής εκπαίδευσης στο  Πανεπιστήμιο. ActionResearcherinEducation, τχ.1, σσ. 110-124. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (τελευταία πρόσβαση 25-4-13): http://www.actionresearch.gr/AR/ActionResearch_Vol1/Issue01_11_p110-124.pdf
 • Δεδούλη, Μ. & Κατσαρού, Ε. (2011). Ο γλωσσικός γραμματισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος PISA: κριτικές επισημάνσεις. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ. 50, σσ. 7-24.

3. Εργασίες σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με κριτές (επιλογή)

 • Παπακωνσταντίνου, Θ., Δάλκος, Γ., Δεδούλη, Μ, Κατσαρού, Ε. και Τσάφος, Β. (1998). «Ένα εξελισσόμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα κατάρτισης φοιτητών στη Γενική Διδακτική» στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα: Ατραπός, σσ. 448 – 456.
 • Κατσαρού, Ε. (2001). «Η αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας». Στο Γεώργιος Σπανός & Ευαγγελία Φρυδάκη (επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή – Χορν, σσ. 249-289.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2001). «Εφαρμόζοντας το Πειραματικό Πρόγραμμα «Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός Έργου στη Σχολική Μονάδα»: Το παράδειγμα των διερευνητικών πρακτικών» στα Πρακτικά του  Συνεδρίου με θέμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου» - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών, Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 206- 213.
 • Κατσαρού, Ε. (2002). «Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος με έρευνα δράσης: το παράδειγμα της Νεοελληνικής Γλώσσας» στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 504-511.
 • Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2003). «Σύνδεση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω έρευνας δράσης: η διαπλοκή θεωρίας και πράξης» στα Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπ. Θεσσαλονίκης.
 • Κατσαρού, Ε. (2003). «Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» στο Ελένη Χοντολίδου & Λευτέρης Βεκρής (επιμ.), Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Κατσαρού, Ε. (2004). «Η αξιολόγηση των μαθητών όπως προτείνεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια: συγκλίσεις και αποκλίσεις» στα Πρακτικά της Διημερίδας με θέμα «Πρόγραμμα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Έργο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» - Αθήνα: ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας – Π.Μ.Σ.:  Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου.
 • Κατσαρού, κ.ά. (2004). «Δοκιμή του Φακέλου Υλικού Εκπαιδευομένων (portfolio) στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών: διερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων του» στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με θέμα «Δύο χρόνια πειραματικής λειτουργίας: διδακτικές καινοτομίες και αναστοχασμός των πρακτικών μας» - Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων / Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων(σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Αχαρνών).
 • Κατσαρού, Ε. (2005). «Αναζητώντας ένα εναλλακτικό πλαίσιο αξιολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο». Στο Κώστας Μπαλάσκας και Κώστας Αγγελάκος (επιμ.). Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σσ. 242-255. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κατσαρού, Ε. (2010). Έρευνα-Δράση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Στο Μάριος Πουρκός και Μανόλης Δαφέρμος (επιμ.), Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, σσ. 555-569. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ
 • Κατσαρού, Ε. (2011). «Πολυγραμματισμοί και πολυτροπικότητα: δύο θεωρίες παραγωγής νοήματος. Οι επιστημολογικές καταβολές τους και οι συνεπαγωγές τους για τη διδασκαλία». Στο Μ. Πουρκός και Ε. Κατσαρού (επιμ.) Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση, σσ. 403-426. Θεσσαλονίκη: Νησίδες.
 • Κατσαρού, Ε. & Φρυδάκη, Ε. (2012). «Οι διαλογικές πρακτικές των συμμετεχόντων σε μια εκπαιδευτική έρευνα δράσης ως μηχανισμοί υποστήριξης ή υπονόμευσης του κριτικού προσανατολισμού της». Στα Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας με θέμα: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Α΄ τόμος, σσ. 97-106. Αθήνα: Διάδραση.
 • Τσάφος, Β. & Κατσαρού, Ε. (2013). Υποστηρίζοντας την αλλαγή στο σχολείο μέσα από συμμετοχικές και αναστοχαστικές επιμορφωτικές διαδικασίες. Στο Κ.Γ. Καρράς, Π. Καλογιαννάκη, C.C. Wolhuter, Ν. Ανδρεαδάκης (επιμ.). Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στον Κόσμο. Σύγχρονες Τάσεις, Προβλήματα και Προοπτικές, σσ. 285-294, Ηράκλειο: DETORAKIS.
 • Κατσαρού, Ε. (υπό έκδοση- 2013). «Κριτική Έρευνα – Δράση και Κριτική Ανάλυση Λόγου: Δυνατότητες Συνδυασμού και Περιοριστικοί όροι». Στο Μάριος Πουρκός (επιμ.). Δυνατότητες και όρια της μείξης των μεθοδολογιών στην κοινωνική, ψυχολογική και εκπαιδευτική έρευνα: επιστημονικά και μεθοδολογικά ζητήματα των προοπτικών διερεύνησης του ερευνητικού σχεδιασμού. Αθήνα: ΙΩΝ.
 • Katsarou, E. (in press- 2013). Critical action research and the challenge of postmodernism. Perspectives and limitations. In Thomas Stern, Franz Rauch, Angela Schuster, & Andrew Townsend (eds.). Action Research, Innovation and Change: International Perspectives across disciplines, pp. 191-201. Taylor & Francis.