Χρήστος Γρηγορίου

Θέση Μιχελή

Γραφείο:
Ώρες γραφείου:
Τηλέφωνο: 6945271293
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chrisgrigoriou@yahoo.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία (Τίτλοs: Από την Ιρλανδία στη Μ. Βρετανία, ο Edmund Burke ως επίδοξος «άνθρωπος των γραμμάτων». Ευγένεια και αρετή) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φ.Π.Ψ (2006).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία (Tίτλος: Από τον Burke στον Hayek, από την παράδοση στην «αυθόρμητη τάξη») Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φ.Π.Ψ. (2002)
 • Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κατεύθυνση Φιλοσοφία (1999)

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2015: Διδασκαλία βάση  στη θέση Μιχελή  στο Φ.Κ.Σ του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2013-2014 ( επτά κύκλοι): Διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» (πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων του Ε.Κ.Π.Α).Ενότητα 1.2, Αξίες, κοινωνική συνύπαρξη και αισθητική
 • 2012-2013: Διδάσκαλία με βάση  το Π.Δ. 407/1980 στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).
 • 2011 και 2012: Διδασκαλία βάση  το Π.Δ. 407/1980  και στη θέση Μιχελή  στο Φ.Κ.Σ του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αισθητική, Ηθική και πολιτική Φιλοσοφία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία
 • Edmund Burke, Στοχασμοί για την Επανάσταση στη Γαλλία, εισ., μετ. σχ. Χ. Γρηγορίου, Εκδόσεις Σαββαλας, Αθήνα 2010
 • Χρήστος Γρηγορίου, Από την Ιρλανδία στη Μ. Βρετανία, ο Edmund Burke ως επίδοξος «άνθρωπος των γραμμάτων». Ευγένεια και Αρετή, νήσος, Αθήνα 2009 (διδακτορική διατριβή)
 • Edmund Burke, Περί του υψηλού και του ωραίου, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, Χρήστος Γρηγορίου Εκδόσεις Σταμούλη, Θεσσαλονίκη, 2016
Άρθρα
 • Χρήστος Γρηγορίου:  «Η αμφιταλάντευση μεταξύ υποκειμενισμού και αντικειμενισμού στη βρετανική αισθητική φιλοσοφία του 18ου αιώνα. Η συζήτηση που αναπτύσσουν οι Χάτσεσον, Χιούμ και Μπερκ με άξονα την προβληματική της καλαισθησίας», Δωδώνη (Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), Τόμος ΛΕ’, Μέρος Τρίτο, Ιωάννινα 2008-2010, σσ. 53-78
 • Christos Grigoriou, «Multiculturalism in the cadre of English Empire: Edmund Burke as an Early Vindicator of Cultural Rights», International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 4, 9, 155-164
 • Χρήστος Γρηγορίου, «Ο Rousseau υπό το πρίσμα του Burke και η Γαλλική Επανάσταση», Αξιολογικά, 17, 153-185, νήσος, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα
Πρακτικά συνεδρίων
 • Christos Grigoriou, “The Fusion of Aesthetics with Ethics in the work of Shaftesbury and its Romantic Corollaries,” υπό δημοσίευση στα πρακτικά του 23ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας με θέμα: Η φιλοσοφία ως έρευνα και τρόπος ζωής (Αθήνα 04-10 Αυγούστου 2013)
 • Christos Grigoriou, “Parliamentary democracy in crisis. Thoughts on the origins of its pathologies and the attempt towards a normative re-conceptualization of it”, υπό δημοσίευση στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου: Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to ways of life in the  Contemporary World
 • Χρήστος Γρηγορίου, «Η εξεικόνιση της προβληματικής του υψηλού στους πίνακες του Caspar David Freidrich», υπό δημοσίευση στα Τοπικά ιδ΄