Στέλιος Γκαδρής

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Γραφείο: Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης
Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2831077233
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sgkadris@uoc.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 2013 Διδάκτορας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
 • 2005 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στον κλάδο της Συστηματικής Φιλοσοφίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ
 • 2002 Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
 • 1999 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2020 Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • 2019 Πανεπιστημιακός Υπότροφος Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2018 Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2017 Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2010-2020 Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδος: νηπιαγωγών)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ειδίκευση

 • Kant, Γερμανικός Ιδεαλισμός, Wittgenstein, Φιλοσοφία με / για παιδιά.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία της φιλοσοφίας, Προσωκρατικοί, Γερμανικός ρομαντισμός, Λογοτεχνία (20ος αιώνας με έμφαση στον μοντερνισμό), Φιλοσοφία της παιδείας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία / Μεταφράσεις

 • Imannuel Kant. Τα όνειρα ενός αλαφροΐσκιωτου επεξηγημένα μέσα από τα όνειρα της μεταφυσκής. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα, 2020.

Άρθρα

 • “Striving: Feeling the sublime”. CON-TEXTOS KANTIANOS. International Journal of Philosophy. N.o 12, December 2020
 • “Becoming Heautonomous: Exercising Judgment”. Annali Online Della Didattica E Della Formazione 19 (12):123 – 140, 2020.
 • “Kant, Wittgenstein and the problem of egoism” In: Proeceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, vol.28, 2018.
 • “Αναζητώντας τον συγγραφέα και τον αναγνώστη του Tractatus: Γιατί   κανείς γράφει και διαβάζει ασυναρτησίες; Σημειώσεις για τις λέξεις «ασυναρτησία» και «σιωπή» στα Χειρόγραφα του Wittgenstein”. Δευκαλίων 32/1-2, Αθήνα: Εκκρεμές. 2018.
 • “Οι φυσικές επιστήμες ως συνδιαμορφωτής της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νηπίων”. Στο: Καλογιαννάκης, Μ. (επ.). (2018). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
 • “Two cases of irony: Kant and Wittgenstein”. Kant-Studien 107 (2): 343 - 368. 2016.
 • “Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας Ένα σενάριο ηθικών διλημμάτων. Μια εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο” Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Νέου Παιδαγωγού, Αθήνα 23 και 25 Μαΐου, σελ.1665-1659. 2015.
 • Πίσσης: Καντιανή Διαλεκτική (Βιβλιοκρισία). Κριτικά 2013 – 04.