Στέλιος Γκαδρής

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Γραφείο: 108
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 16:30 - 17:30 (καθώς κι έπειτα από συνεννόηση)
Τηλέφωνο: 2831077205
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sgadris@gmail.com


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Φεβρουάριος 2005 – Μάρτιος 2013
  Διδάκτορας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
  «Kant και Wittgenstein: Από την κριτική της γνώσης στην κριτική του νοήματος».
 • Οκτώβριος 2002 – Φεβρουάριος 2005
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στον κλάδο της Συστηματικής Φιλοσοφίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.
  «Immanuel Kant: Υπερβατολογική Διαλεκτική»
 • Μάρτιος 2000 – Ιούνιος 2002
  Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.

 • Σεπτέμβριος 1995 - Ιούλιος 1999
  Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ.

 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Σεπτέμβριος 2010 – έως σήμερα
  Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο Καλού Χωριού, Άγιος Νικόλαος, Λασίθι.
 • Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018 / 2016 - 2017
  Αυτόνομη διδασκαλία του μαθήματος: «Φιλοσοφία για εφήβους» στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας για Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού.
 • 2007 - 2012 (Υπότροφος του Ι.Κ.Υ.
1ος σε σειρά επιτυχίας στο πρόγραμμα: Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Εσωτερικού).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ηράκλειτος, Πλάτων, Spinoza, Kant, Γερμανικός Ιδεαλισμός, Wittgenstein, Deleuze, Φιλοσοφία και λογοτεχνία, Φιλοσοφία για / με παιδιά και εφήβους.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Οι φυσικές επιστήμες ως συνδιαμορφωτής της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νηπίων. (Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, επιμ. Καλογιαννάκης Μ., Αθήνα, εκδ. Gutenberg, 2018)
 • Two cases of irony: Kant and Wittgenstein (δημοσίευση στο Φιλοσοφικό Περιοδικό Kant-Studien 2016; 107 (2): 343 - 368).
 • Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας: Ένα σενάριο ηθικών διλημμάτων. Μια εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο (Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Νέου Παιδαγωγού, Αθήνα 23 και 25 Μαΐου 2015, σελ.1665-1659)
 • Πίσσης: Καντιανή Διαλεκτική (Βιβλιοκρισία για το ηλεκτρονικό περιοδικό: ‘Κριτικά’ βλ. σχ. Γκαδρής Σ.: (Βιβλιοκρισία του Jannis Pissi: Kants transzendentale Dialektik. Zu ihrer systematischen Bedeutung, Berlin: De Gruyter 2012. Κριτικά 2013 – 04, http://www.philosophica.gr/critica/2013-04.html).