Κατερίνα Δαλακούρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιστορία της Εκπαίδευσης

Γραφείο: 011
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 10:00-11:00, Παρασκευή 14:30-15:30
Τηλέφωνο: 28310 77234
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dalakoura@phl.uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας του Α.Π.Θ.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • European Diploma in Education and Training (University of Glasgow, University of Palma de Mallorka, University of Reinnes)
 • Διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα “Η διάσταση του φύλου στη δόμηση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και το προφίλ των γυναικών εκπαιδευτικών κατά το 19ο και 20ό αιώνα” (2004-2006), Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.
 • Γλωσσομάθεια: Αγγλικά, Ισπανικά, Βουλγαρικά

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 1987-1998: καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 1993-1996 & 2000-2005: Βοηθητικό διδακτικό έργο στο Τ.Ε.Π.Α.Ε, Α.Π.Θ. και εποπτεία πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών της Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • 2002-2006: Διδάσκουσα στο Διατμηματικό Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  “Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων”, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. (συνεργαζόμενα τμήματα: Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Τμήμα Ψυχολογίας).
 • 2004-2006: Ειδική Επιστήμων (βάσει του Π.Δ. 407/1980) στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • 2007 - 2011: Λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2011 - 2014: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2014 -   -    : Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, ΦΚΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ιστορία των γυναικών και του φύλου (18ος -20ός αι)
 • Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης (190ς -20ός αι.)
 • Ιστορία της γυναικείας εκδοτικής και κοινωνικής δραστηριότητας (19ος -20ός αι.)
 • Ιστορία των εκπαιδευτικών θεσμών και των παιδαγωγικών ιδεών και θεωριών (18ος – 20ός αι.)
 • Μεθοδολογία ιστορικής και εκπαιδευτικής έρευνας
 • Εκπαίδευση και φύλο (συγχρονική διάσταση)
 • Ιστοριογραφία
  -Ιστορική περίοδος, χώρος: 18ος -20ός αιώνας, Βαλκάνια, Οθωμανικός/μετα-οθωμανικός χώρος, Ελλάδα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μονογραφίες

 •  (2000) Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης (1854-1914): Μια πρώτη προσέγγιση της εκπαίδευσης των κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της οθωμανικής κυριαρχίας. Θεσσαλονίκη: Ι.Α.Ν.Ε., Κυριακίδης.
 • (2008) Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (19ος αι-1922): Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και εθνικισμού. Αθήνα: Τεκμήρια Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Gutenberg.
 • Δαλακούρα, Κ. και Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η εκπαίδευση των γυναικών – Οι γυναίκες στην εκπαίδευση (18ος -20ός αι.): Κοινωνικοί, ιδεολογικοί, εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί και η γυναικεία παρέμβαση. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2016. URL. http://hdl.handle.net/11419/2585.

Επιμέλειες συλλογικών τόμων

 • Δαλακούρα, Κ., Σ. Χατζηστεφανίδου και Α. Χουρδάκης (επιμ.),  Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και προοπτικές. Ηράκλειο: Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής, 2015.

Μεταφράσεις

 • Arnot M. (2006) Διαδικασίες Αναπαραγωγής του Φύλου. Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές (μετφρ. X. Αθανασιάδου & K. Δαλακούρα). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • James C. Albisetti, Joyce Goodman, and Rebecca Rogers, Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών στον δυτικό κόσμο, μετφρ. Δαλακούρα Κατερίνα και Ανδριάνα Σακκά, (επιστημ. επιμ. μετάφρασης Κατερίνα Δαλακούρα). (τίτλος πρωτοτύπου: Girls’ Secondary Education in the Western World). Αθήνα: Gutenberg (υπό έκδοση, 2016)

Άρθρα & κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (επιλογή)