Γιώργος Ακουμιανάκης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιστήμης Υπολογιστών

Γραφείο: 005
Ώρες γραφείου: Τρίτη 13:00-14:30, Τετάρτη 15:00-16:30 και κατόπιν συνεννόησης (gaakoum@uoc.gr)
Τηλέφωνο: 28310 77231
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gaakoum@fks.uoc.gr


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 • 2000 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.)
  από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στους τομείς:
  α) Μηχανική Όραση και Ρομποτική.
  β) Δίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες.
  Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: “Εξαγωγή Κριτηρίων Ασφαλούς Πλοήγησης Ρομπότ με Χρήση Πανοραμικής Κάμερας”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ορφανουδάκης Στέλιος – Καθηγητής τμ. Ε.Υ. / Π.Κ. .
 • 1997 - Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών,
  Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  Βαθμός πτυχίου : 7,69
  Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: “Προσθήκη εντολών κίνησης στην περιγραφική γλώσσα του POVRay (Persistence Of Vision Raytracer)”.
  Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τραχανιάς Πάνος – Καθηγητής τμ. Ε.Υ. / Π.Κ.

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ