Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακ. Έτους 2021-22

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 04-10-2021

Μετά την εγγραφή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή των νέων φοιτητών και νέων φοιτητριών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α. Εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. Για την εν λόγω διαδικασία θα χρειαστεί ο οκταψήφιος κωδικός εξετάσεων υποψηφίου και ο ίδιο κωδικός πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.

Β. Μόλις πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου θα πρέπει οι νέοι φοιτητές και νέες φοιτήτριες να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών από την Δευτέρα 20/9/2021 έως και την Πέμπτη 30/9/2021 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο tzanouds@uoc.gr . Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε μορφή PDF σε ένα ενιαίο αρχείο.

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

  1. Η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής  του Υπουργείου Παιδείας)  εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.
  3. Εκτύπωση του ΑΜΚΑ
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω του https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) για την αποστολή των βεβαιώσεων εγγραφής και κωδικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
    Δείτε το παράδειγμα σε μορφή microsoft word (.docx) ή adobe acrobat (.pdf)

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

  • Θα πρέπει να ζητήσετε οι ίδιοι την διαγραφή σας από την προηγούμενη Σχολή σας ή
  • Εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ηλεκτρονικά  χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στην ακόλουθη διεύθυνση: https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 Οι Βεβαιώσεις Εγγραφής θα αποσταλούν σε όλους τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες μετά το πέρας των δηλώσεων των μαθημάτων του εξαμήνου και εφόσον δεν υποβάλετε αίτηση για αναστολή σπουδών.


Μετά την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστεί να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού  σας.

Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του λογαριασμού, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

Αιτήσεις για Σίτιση και Στέγαση κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Κρήτης. (Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του ιδρυματικού σας λογαριασμού)

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές για τα πρώτα τους φοιτητικά βήματα μπορείτε να αντλήσετε μέσα από την ιστοσελίδα www.visit.uoc.gr  στην ειδική ενότητα με θέμα: "Οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης".

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν  τη Δευτέρα 4/10/2021
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα υπάρχει εδώ.

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συστήνει τα ακόλουθα μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

1

Φ100 (Υ)

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

2

Φ120 (Υ)

Λογική

3

Φ160 (Υ)

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

4

ΚΚΑ100 (Υ)

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

5

ΚΨΑ050 (Υ)

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι

6

ΑΕΦΦ015 (Υ)
(Τμήμα Φιλολογίας)

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (περισσότεροι του ενός διδάσκοντες / κατανομή με βάση το επώνυμό σας)

7

Ξένη Γλώσσα  010

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Τουρκικά

8

Ιστορία (Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας)

με κωδικούς ΙΜΧΑ, ΙΝΧΑ, ΒΙΣΑ, ΑΙΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Σπουδών:
Στέλλα Τζανουδάκη:  Τηλ. : 2831077216,  E-mail: tzanouds@uoc.gr
Θεοδώρα Ροζάκη: Τηλ. : 2831077215,  E-mail: rozaki@uoc.gr
Κατερίνα Αλεξαντωνάκη: 2831077242, E-mail: alexantonaki@uoc.gr
Fax: 2831077222, 2831077241
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Tο ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για το μήνα Σεπτέμβριο διαμορφώνεται ως εξής: Καθημερινά 12:00 – 13:30


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ, ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.