ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη) χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές θα γίνεται μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
Διδασκαλία εξ αποστάσεως των μαθημάτων του Τμήματος με την Πλατφόρμα του Zoom

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 28/09/2020Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη) χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές θα γίνεται μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Διδασκαλία εξ αποστάσεως των μαθημάτων του πρώτου έτους

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συστήνει τα ακόλουθα μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

1

Φ100 (Υ)

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

2

Φ120 (Υ)

Λογική

3

Φ160 (Υ)

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

4

ΚΚΑ100 (Υ)

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

5

ΚΨΑ050 (Υ)

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι

6

ΑΕΦΦ015 (Υ)
(Τμήμα Φιλολογίας)

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία (περισσότεροι του ενός διδάσκοντες / κατανομή με βάση το επώνυμό σας)

7

Ξένη Γλώσσα  010

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Τουρκικά

8

Ιστορία (Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας)

με κωδικούς ΙΜΧΑ, ΙΝΧΑ, ΒΙΣΑ, ΑΙΣΑ