Ενημέρωση για τις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως, εκτός από τις εξετάσεις των μαθημάτων ΚΕΑ200, ΚΚΑ110 & ΚΠΑ020 (εμβόλιμη) με διδάσκοντα τον κ. Γεωργούλα, οι οποίες θα διενεργηθούν με γραπτή δια ζώσης εξέταση.

Η εξεταστική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και τελειώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Σας παρακαλούμε να δείτε:

(α) το Ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους όρους και τις οδηγίες

(β) το Προσωρινό πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (όπου αναφέρεται ο τρόπος εξέτασης)

(γ) Ο Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Κάθε διδάσκων/ουσα θα σας ενημερώσει για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματός του/της. Δηλώσεις θα μπορείτε να υποβάλλετε από το Σάββατο 6.6.200 έως την Τετάρτη 10.6.2020 και ώρα 23.59. Η δήλωση είναι απαραίτητη για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους και είναι προϋπόθεση για να γίνετε δεκτές/οί στην εξέταση. 

Έχουν  δηλωθεί  μεγάλοι  χρόνοι  για  τις προφορικές εξετάσεις. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων θα συγκεκριμενοποιηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων και θα σας γνωστοποιηθεί ο ακριβής χρόνος εξέτασής σας στις προφορικές εξετάσεις από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα.

Οι διδάσκουσες και διδάσκοντες του Τμήματος θα εκδώσουν ειδικότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων τους.

Στην περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετέχετε γενικά στις εξ αποστάσεως εξετάσεις για κάποιο λόγο, καλείστε να ενημερώσετε πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου με ηλεκτρονικό μήνυμα (μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού) τη γραμματεία του Τμήματος.