Προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος "Ελένης Καλαντζοπούλου" σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης που φοιτούν στις Σχολές του Ρεθύμνου.