ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017-2018

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών οφείλετε να καταθέσετε στη Γραμματεία του Τμήματος είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου, είτε ταχυδρομικά (Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100) τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό Γέννησης  (ΜΟΝΟ για τα αγόρια)

Ημερομηνίες κατάθεσης εγγράφων: 20 – 29 Σεπτεμβρίου 2017 - Καθημερινά από 11:00 μ.μ. - 13:30 μ.μ.

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 25 Σεπτεμβρίου 2017