Το ΦΚΣ συμμετέχει στο επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ "Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες" (Digital Humanities), το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους Φιλοσοφικών Σχολών. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:
https://digitalhumanitiesk.wixsite.com/kedibim-uoc