Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουμε να στέλνουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, τα πιστοποιητικά και τους κωδικούς που χρειάζεστε κατά τη φοίτησή σας και για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παρακαλούμε πολύ να ελέγχετε και τα spam  σας. Εάν μετά από 10 μέρες δεν έχετε παραλάβει email από εμάς παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε τι έχει συμβεί. Μαθήματα μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά, ακόμα κι αν δεν έχετε παραλάβει ακόμα τους κωδικούς.

Από την Γραμματεία του Τμήματος