Σ.ΦΙ.Κ.Ε.Σ. – Συναντήσεις ΦΙλοσόφων, Κοινωνικών Επιστημόνων και Συνοδοιπόρων

Το Τμήμα διοργανώνει, από το 2017, ετήσια επιστημονική συνάντηση «εκτός των τειχών», σε ορεινές ή άλλες κοινότητες της Κρήτης. Στις συναντήσεις συμμετέχουν οι διδάσκοντες/ουσες, οι φοιτητές/τριες, αλλά και απόφοιτοι και φίλοι/ες του Τμήματος (Σ.ΦΙ.Κ.Ε.Σ. – Συναντήσεις ΦΙλοσόφων, Κοινωνικών Επιστημόνων και Συνοδοιπόρων). Οι συναντήσεις αυτές δίνουν μια μοναδική ευκαιρία συνεύρεσης των μελών και φίλων του Τμήματος για την παρουσίαση του τρέχοντος ερευνητικού τους έργου, μακριά από την καθημερινότητα της πόλης και τις συνήθεις υποχρεώσεις της ακαδημαϊκής ζωής. Οι προηγούμενες Σ.ΦΙ.Κ.Ε.Σ. πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στο Ζαρό (2017), στο Γερακάρι (2018) και στα Ανώγεια (2019).